Introduktion till Arbetsteknik

Mura

Att mura behöver inte vara svårt, ett exempel kan vara att mura ett fundament till en grill. Allt du behöver är rätt material, verktyg och att du arbetar lugnt och metodiskt.

Det här behöver du för att mura:

 • Lättklinker
 • Murbruk
 • Murarkloss och snöre
 • Slev
 • Vattenpass
 • Såg till lättklinker
 • Hammare
 • Skyddshandskar och skyddsglasögon
 • Bistål
 • Kraftig visp
 • Bultsax

Så här gör du för att mura:

 1. Börja med att lägga ut lättklinkerblocken "torrt", alltså utan murbruk. Då ser du vilka kapningar du behöver göra. Tänk på att överlappa blocken för att konstruktionen ska bli stabil. 
 2. Gluggarna som bildas när du lägger ut blocken torrt visar hur du ska kapa blocken till rätt längd. 
 3. Mät gluggarna.
 4. Kapa lättklinkerblocken till rätt längd med sågen. 
 5. Blanda murbruket med rätt mängd vatten. Följ instruktionerna på murbrukets förpackning. 
 6. Rör om med vispen. 
 7. Använd sleven för att lägga murbruket direkt på betongfundamentet. 
 8. Lägg murbruk på den sida av lättklinkerblocket som ligger mot ett annat block. 
 9. Lägg lättklinkerblocken på murkbruket. 
 10. Använd vattenpass för att se till att blocken ligger vågrätt och lodrätt. Murar du större konstruktioner kan du använda murarklossen och snöret. 
 11. Lägg ut bistålet som armering på ungefär var tredje rad, vilket ger en starkare konstruktion. 
 12. Fortsätt mura till önskad höjd. Kom ihåg att överlappa eller förskjuta blocken för att få en stark konstruktion.