Bygga yttervägg

Regla yttervägg

När du nu ska bygga en yttervägg är första steget att regla. Reglarna fungerar som väggens skelett, och här får du koll på hur du reglar upp för en stabil yttervägg.

Det här behöver du för att regla en yttervägg

 • Reglar
 • Hammare
 • Spik
 • Tumstock
 • Penna
 • Kap/Gersåg
 • Skruvdragare eller skruvautomat
 • Laserpass

Så här gör du för att regla en yttervägg

 1. Det första du ska göra är att kapa upp reglarna med antingen en Kap Ger såg eller en vanlig såg. 
 2. När du har sågat ut reglarna, lägg ut dem för att mäta ut exakt var de skall vara i förhållande till isoleringen som skall till, men också i förhållande till plyfa-skivorna.
 3. Plyfa-skivorna som du kommer att sätta upp på reglarna är 120 cm breda och de behöver skruvas fast i något. Det är dem som styr hur du ska placera dina första reglar. Du mäter från mitten av den ena regeln till mitten av den andra. Reglarna skall skruvas fast med 120 cm mellanrum. 
 4. Nu skall du även mäta ut mellan reglarna. Det handlar om bärighet och är inget att fuska med. Är mellanrummet mellan reglarna mer än 60 cm, sätt in en regel till. 
 5. Isoleringen kommer utskuren 60 cm bred så då behöver du inte skära till den utan den kommer att passa perfekt mellan reglarna. Du kommer när du är färdig ha reglar med 60 cm mellanrum. 
 6. När du ritar ut var regeln ska sitta, visa även med ett kryss på vilken sida om markeringen som regeln skall vara på. Det underlättar om ni är flera som hjälps åt. 
 7. I detta exempel skall vi också gå igenom hur man reglar upp för en altandörr. Bestäm dig för var du vill placera dörren och mät ut 90 cm som är altandörrens yttermått. 
 8. När du ska spika ihop regelstommen, fäst tre spillbitar i botten på stommen. En i vardera kant och en i mitten. De hjälper till att hålla ihop stommen när du arbetar och är dessutom bra att ha när du skall resa upp stommen efteråt.
 9. Börja spika ihop stommen uppifrån. 
 10. Vid dörrposten sätter du en regel vid dörrens övermått, 2,10 cm. Såga till en extra regelbit för att bevara 60 cm bredd mellan reglarna i väggen. Det handlar om bärighet och inget att fuska med.